Semestr zimowy 2021/2022 | Wzornictwo III rok, I stopień | Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej | prof. ASP, dr hab. Jacek Miler | prof. ASP, dr hab. Maciej Dojlitko