Loop is modular furniture, which implements reuse of waste and secondary materials - both those generated as a result of consumption, as well as those that are a side effect of the production process. Loop gives a second life to recycled materials such as HDPE used in packaging, as well as industrial waste - plywood, waste from the furniture production. During the current global pandemic it is important that Loop also implement the reuse of intensively used face masks and the waste generated during their production. These scraps, after appropriate preparation, cleaning and processing are valuable and attractive materials. Furniture from the Loop series is small and well suited for compact living spaces. Depending on the needs, they can be used as a seat or a table with a cushion placed on the floor. This product is flat packed for easy storage and more sustainable distribution, however Loop can be unfolded and assembled within seconds.
Designed and executed in a team: Adam Friedrich, Beata Mielus & Klaudia Walkusz

Loop to meble modułowe, których motyw przewodni stanowi wtórne wykorzystanie odpadów - zarówno tych powstałych w wyniku konsumpcji, jak również tych, które stanowią skutek uboczny produkcji. Loop daje drugie życie materiałom z odzysku takim jak tworzywo HDPE używane w opakowaniach, a także odpady przemysłowe – sklejka, odpad powstający w wyniku produkcji mebli. W dobie pandemii istotne jest to, że umożliwia również wtórne wykorzystanie intensywnie używanych obecnie maseczek ochronnych oraz odpadów generowanych przy ich produkcji. Materiały te po odpowiednim przygotowaniu, oczyszczeniu i przetworzeniu stanowią cenne i atrakcyjne surowce. Meble z serii Loop mają niewielki rozmiar i dostosowane są do powszechnie niedużych przestrzeni mieszkalnych.
W zależności od potrzeby mogą być użyte jako siedzisko na nogach lub stolik z pufą umieszczaną na podłodze. Produkt jest rozkładany i pakowany na płasko, co ułatwia przechowywanie oraz
zrównoważoną dystrybucję.
Zaprojektowane i wykonane w zespole: Adam Friedrich, Beata Mielus i Klaudia Walkusz