While preparing meals our hands often get dirty and sticky. In such a situation it is difficult and uncomfortable to open a drawer. The handles we designed are located at a distance from the fronts so one is able to open drawers in various ways: by hand, by elbow or by foot. In addition, there is a version of the handle that has hooks on which you can hang a cloth. They are discreetly located inside the handle. We have also designed smaller versions of the handles for the upper cupboards and smaller drawers.

Designed and executed in cooperation with: Karolina Kietlińska & Alicja Zdrojewska

Photos: Beata MielusBędąc w kuchni i przygotowując posiłek, często mamy brudne ręce. Trudno w takiej sytuacji otworzyć szufladę gdzie znajduje się na przykład śmietnik. Zaprojektowane przez nas uchwyty znajdują się w takiej odległości od frontów aby móc swobodnie otwierać szuflady na różne sposoby (ręką, łokciem, stopą). Dodatkowo, jedna z wersji uchwytów ma haczyki na których można zawiesić szmatkę. Są one dyskretnie ukryte od wewnątrz. Zaprojektowałyśmy także mniejsze wersje uchwytów, które idealnie sprawdzą się w szafkach górnych, czy mniejszych szufladach.

Projekt powstał we współpracy z: Karolina Kietlińska, Alicja Zdrojewska

Zdjęcia: Beata Mielus